Meridian Flush – behandling

Meridian Flush kan beskrivas som ”akupunktur utan nålar” och används för att eliminera energi-blockeringar. Meridian Flush är ett av de enklaste och mest kraftfulla helande verktyg vi har för att omvandla energi (från negativ till positiv) och för att befria kroppen från de blockeringar som vi med tiden samlat på oss. Meridian Flush-energin cirkulerar i hela kroppen och fungerar som en effektiv energirengöring – hela meridiansystemet spolas rent. Effekten blir att man får tillgång till mer energi – man känner sig piggare helt enkelt.

Man bör inte ta emot Meridian Flush oftare än var femte dag beroende på att behandlingen kan ge kraftiga utrensningar.

Pris

Enstaka behandlingar: 350 kronor/behandling.

Tre behandlingar inom tre veckor, med minst fem dagar emellan: 850 kronor

Boka behandling

Kontakta mig för tidsbokning via e-post till info@arehealing.se så mailar jag betalningsuppgifter efter att vi kommit överens om lämplig behandlingstid/-plan. All nödvändig information finns i mailet.